Bản Android

Hiện tại bản android đã được cập nhật và thay đổi nhiều tính năng. Và đã đổi tên thành app MetVay nhé.

Bấm Vào Đây Để Cài Đặt